4 team succesfactoren om dubbele cijfers te realiseren

Een mega prestatie van een internationaal marketing team. Het afgelopen jaar heb ik gewerkt aan de teamontwikkeling van een internationaal marketing team van een grote corporate. Moedige, hardwerkende en intelligente mensen, die samen met mij op zoek zijn gegaan naar hun individuele en gezamenlijke eigenheid, kracht en persoonlijke kwaliteiten.

Het resultaat van dit intensieve teambuilding traject mag er zijn:
- Het team realiseerde een double digit groei
- In alle markten wint het bedrijft mondiaal marktaandeel
- Sterk verbeterde winstgevendheid
- Veel hogere werktevredenheidsscores op individueel en teamniveau.

Ik heb bewondering voor dit team. In de laatste sessie zag ik vrolijke, meer zelfverzekerde mensen in de bloei van hun (werkende) leven. Hoe heb ik dat samen met het team aangepakt? Door te werken aan een aantal cruciale succesfactoren. Deze zijn gebaseerd op de vier intelligenties van Stephen Covey.

1. Duik diep in je missie (SQ)

De eerste stap is werken aan de “Spiritual Intelligence” van het team. Hiermee bedoel ik het werken aan zingevingsvragen. In een sessie maakten we een “deep dive” in de missie van het team. Wat maakt dat wij en onze klanten intrinsiek van het merk houden? Wat is onze bijdrage aan de wereld? Wat verbindt ons hierin? Hier begint het succes van een team. Simon Sinek zegt hierover: “Je trekt de klanten aan die geloven waarin jij in gelooft.” Dat vind ik krachtig en ik herken het ook in mijn dagelijkse coaching praktijk. Mijn klanten zijn mijn klanten omdat we gedeeltelijk dezelfde overtuigingen en verlangens hebben.

“I was overwhelmed by the last session - moving on from the first one where we were in a state of  low moral and low motivation to experiencing a lot of positive which were not directly linked to financial succes i.e. purpose, interaction and interhelp.” - Director O.J.

2. Zet jezelf en elkaar in het volle licht (EQ)

Vervolgens werkte ik met het team aan “Emotional Intelligence”. Ik heb veel aandacht besteed aan vertrouwen, verbinding, openheid en uitspreken. Daarbij vind ik het belangrijk om niet alleen aandacht te besteden aan de relatie met elkaar en andere stakeholders. Juist ook de relatie met je zelf is zo belangrijk. Vertrouw je jezelf? Sta je in verbinding met je intuïtie en durf je daarnaar te luisteren? Benut je je volledige potentie? Iedereen in het team heeft zo zijn eigen krachten en die heb ik tijdens de sessie in het volle licht gezet. Maar daarnaast is uiterst zinvol om ook jezelf te durven tonen met je schaduwkanten. Op die manier leer je elkaar beter kennen en gebruik te maken van alle krachten in het team.  Ook met de waardering van de diverse culturele achtergronden. Ik geloof in de kracht van openheid, positiviteit en acceptatie.

“We are a stronger team. By seeing my colleagues as a whole people , we connect better on a personal level. We also developed empathy towards each other which is unusual in work environment.” - A.F

3. Maak het helder (IQ)

De derde stap gaat over “Intellectual Intelligence”. Ieder team heeft zo zijn visie op de strategie van de organisatie. Hoe kunnen we daar in de praktijk mee om gaan? Hebben we issues op te lossen? En vooral heel belangrijk: zijn onze doelen en onderlinge afspraken helder? Deze exercitie vond eerst binnen het team plaats en vervolgens ook met de regio’s in de rest van de wereld. 

“It has been a very positive experience of self - reflection, planning and monitoring throughout the whole year. We managed to set clear objectives for ourselves, in life and work, and for our team. We finally reached most of them!” - M.S.

4. Werk aan een goede organisatie (PQ)

Tot slot heeft het team gewerkt aan de “Physical Intelligence”. Dat gaat voornamelijk  over organisatorische processen. Een groot aandachtspunt voor dit team waren effectief vergaderen en herstructuring van de organisatie van het team. Zeker in grote internationale organisaties is er vaak sprake van een matrix structuur. Hierbij werkt het niet altijd effectief, wie rapporteert aan wie, wat is je belangrijkste team? De structuur van de organisatie is onlangs aan een aantal wijzigingen onderhevig. Maar ook dit zien zij als een kans voor groei. En met name groei voor zich zelf.

 “The session with the work-plan defining how we could reorganise the team in relation to the goals, was also important. I find it important that individuals have a role in building something as a team, and it also encourages you to take responsibility.” - B.S.

 En dan de leider nog…

Wie leidt zo’n succesvol team? Een goede leider is voor het behalen van successen heel belangrijk. Een jaar lang coachte ik hem tijdens deze reis, live en via skype gesprekken. Zijn grootste doorbraak is dat hij meer vriendelijkheid en vrijheid voor zichzelf heeft ontdekt. Aan het begin van het traject werkte hij vanuit kramp, controle en onzekerheid, ondanks de uitstekende prestaties in zijn carrière. Dit jaar is hij gegroeid naar een milde, open en moedige man, die meer ruimte geeft aan zijn teamleden. Hierdoor kan het team samen (letterlijk en figuurlijk) de wereld beter aan.

“Knowing myself better, being more true to myself and taking this as a strength, makes me a more powerful and happy leader.”- Director O.J.

Trots

Bijzonder is dat ook zijn leidinggevende (VP) een  belangrijke rol heeft gespeeld. Zij heeft hem met de start van deze teamreis vrijheid, vertrouwen en bemoediging gegeven.  Dat noem ik pas inspirerend leiderschap.

Heb je hulp nodig hebben met de ontwikkelingvan  jouw persoonlijke leiderschap en/of team ontwikkeling? Je bent van harte welkom om contact met mij op te nemen!

Leave a comment

You are commenting as guest.