LeiderschapMarijnJansen organisatie

 

Als je durft te leiden, hoef je niet te doen alsof je alle antwoorden hebt; je blijft nieuwsgierig en stelt de juiste vragen. Je ziet macht niet als iets om te verzamelen, maar je wilt je kennis delen. Je gaat moeilijke gesprekken en situaties niet uit de weg, en je kwetsbaar opstellen verbindt. (uit Dare to lead, Brene Brown)

Dit zijn de vier pijlers van moedig leiderschap (uit blog van Marjon Bohré, op basis van het boek Dare to Lead)

1.       Kunnen hanteren van kwetsbaarheid

Moedige leiders sluiten zich niet af voor kwetsbaarheid. Ze durven te zeggen dat ze iets niet weten. Dat ze iets verkeerd gezien hebben. Dat ze een fout gemaakt hebben. Ze kunnen hanteren dat de toekomst onzeker is, dat hun team tevergeefs op zoek is naar veiligheid, dat er fouten worden gemaakt. Ze gaan moeilijke gesprekken niet uit de weg, ook niet als ze daar tegenop zien. En onafhankelijk of de lastige situatie wél of niet door henzelf is veroorzaakt. Ze kunnen met respect voor de mens een moeilijke boodschap uitleggen en de consequenties daarvan aanvaarden en doorvoeren.

2.       Leven naar je waarden

Moedige leiders staan voor hun waarden. Ze hebben een duidelijke overtuiging van wat voor hen belangrijk is. Ze gaan voor wat juist is in plaats van voor wat makkelijk, snel of tactisch is. Ze zijn in staat om abstracte begrippen (want dat zijn waarden vaak) concreet te maken in dagelijks gedrag. Ook als het gaat om organisatie waarden. Ze stellen grenzen die aangeven wat oké is en wat niet oké is en ze spreken anderen er op aan als die grens wordt overschreden. Met respect voor de mens, maar afkeuring van het gedrag.

3.       Vertrouwen opbouwen

Moedige leiders weten welk gedrag vertrouwen opbouwt. Ze kennen de elementen die bijdragen aan vertrouwen. Ze komen hun afspraken na, en als dat onverhoopt niet lukt dan komen ze er zelf op terug. Ze zijn aanspreekbaar op hun gedrag. Ze nemen verantwoordelijkheid als ze iets fout gedaan hebben. Ze delen geen informatie met anderen die niet aan hen is om te delen. Ze schorten hun oordeel op en gaan uit van de meest positieve intentie bij anderen. Dit doen ze dagelijks en bovendien durven ze met anderen het gesprek te voeren over vertrouwen en waar dat geschaad is.

4.       Sterker worden van tegenslag

Moedige leiders weten welke stappen ze moeten zetten om te herstellen van tegenslag. Ze herkennen de gedachtenpatronen in hun brein die ontstaan als er iets mislukt. Ze weten welke emoties er op borrelen en durven die te voelen. Ze zijn in staat om hun emoties te managen, zodat hun emoties hen niet managen. Daardoor lukt het ze om besluiten te nemen die gebaseerd zijn op hun waarden en niet op emoties. Dit oefenen moedige leiders continu, zodat ze bij stevige tegenslag in staat zijn die vaardigheid direct in te zetten. En ze helpen hun team om deze vaardigheden continu te ontwikkelen.

Dit is de definitie van een leider. Iemand die de verantwoordelijkheid neemt om het potentieel in mensen en processen te zoeken en die de moed heeft om dat potentieel te ontwikkelen. 

Iedereen heeft de keus een leider te zijn. En de potentie om een moedige leider te zijn.

Betekent dat nooit meer bang zijn? Gaat het over angst overwinnen en daar geen last meer van hebben? Integendeel. De moedigste leiders zijn continu bang. Angst en moed zijn twee kanten van dezelfde medaille. Want als je niet meer bang bent, dan heb je geen moed meer nodig.

Angst is niet erg. Wat ons weghoudt van moed is ons harnas. De manier waarop we ons beschermen tegen kwetsbaarheid, tegen emoties, dát is de grootste belemmering voor moed. Als we helemaal ingepakt zijn in perfectionisme, afstandelijkheid, onaanraakbaarheid, control en macht, dan ontnemen we onszelf de mogelijkheid om moed te tonen.

Moed is te leren. Het vergt iedere dag oefenen. En het is een levenslange les. Het wordt niet perse makkelijker, maar je wordt er wel beter in. (M. Bohré)

Ik zet mij al 15 jaar met hart en ziel in voor dit leiderschap, vanuit het hart en vol moed. 

Hoe ik dat doe?
Samen met mijn collega’s, werken we op diverse gebieden:
- Individuele coaching van leidinggevenden

- Begeleiding van leiders en hun management teams

- Begeleiding van het Leiderschapstraject Reis van de Held


Lees meer over ervaringen van anderen • logo-ABN-amro
 • logo-albert-schweitzer
 • logo-Bavaria
 • logo Essent
 • logo-boska
 • logo-Conway-Partners
 • logo-DE
 • logo-iglo
 • logo FrieslandCampina
 • logo-KPN
 • logo-Momentive
 • logo-OHRA
 • logo Chemours
 • logo-P-G
 • logo-philips
 • logo-polyplastic
 • logo-respect-zorggroep
 • logo-sanofi-aventis
 • logo-unilever
 • logo-Valeo
 • logo-NOOSA
 • logo-ICL
 • logo young capital
 • logo Nine