OrganisatiesMarijnJansen organisatie

 

Wist je dat maar 13 % van de mensen is geëngageerd in zijn werk? In Nederland ligt het zelfs nog lager, 9 %. (bron: Gallup)

Veel mensen hebben het gevoel dat de huidige manier waarop we met organisaties werken aan een grens is gekomen. We zijn in toenemende mate teleurgesteld over ons leven in organisaties.

We staan aan het begin van een nieuw tijdperk, waarin werken om een heel andere aanpak vraagt dan we nu in organisaties tegenkomen. Mensen leven en werken veel bewuster dan voorheen.

Ze willen hun kwaliteiten inzetten, met passie werken en vooral ook energie kríjgen van wat ze doen. Ze willen werken in organisaties die betekenis geven en hechten steeds meer waarde aan eigen verantwoordelijkheid.

“Daar hoort een andere manier van organiseren bij. Dát is de toekomst, en die vraagt om een andere aanpak die aansluit op de snelle, uitdagende en steeds veranderende eisen van de tijd waarin we leven. De tijd van command & control is echt voorbij,” zegt Frederic Laloux. Het devies is nu: sense & respond. Het zijn organisaties die Laloux omschrijft als evolutionair-cyaan: een nieuwe stap op onze evolutieladder.

In lijn met het evolutionair-cyane gedachtengoed, zet ik mij al 15 jaar met hart en ziel in voor:

Organisaties creëren waarin mensen ruimte krijgen om zichzelf zijn en te durven laten zien, op een verbonden manier met elkaar zijn en werken. Waarin mensen durven te gaan staan voor hun energie, ideeen en daadkracht. Waarin initiatieven ontstaan, waar wordt gelachen en gestreden. Vanuit bezieling en vertrouwen.

Hoe ik dat doe?
Samen met mijn collega’s, werken we met diverse programma’s, om dit gedachtengoed te stimuleren in organisaties. Dit doe ik in:
- Individuele coaching van leidinggevenden en professionals.
  Lees meer over ervaringen van anderen
- Begeleiding van succesvolle teams.
  Lees meer over ervaringen van vele teamtrajecten
- Leiderschapstrajecten in organisatie verandertrajecten

“You unlocked us, you made us young again. When you feel young, you are powerful, energetic, free and dare to take big steps. You opened us.” (one of the most closed, reserved managers of an international marketing team).
Lees verder over de 4 succesfactoren van een international marketing team.
 • logo-ABN-amro
 • logo-albert-schweitzer
 • logo-Bavaria
 • logo Essent
 • logo-boska
 • logo-Conway-Partners
 • logo-DE
 • logo-iglo
 • logo FrieslandCampina
 • logo-KPN
 • logo-Momentive
 • logo-OHRA
 • logo Chemours
 • logo-P-G
 • logo-philips
 • logo-polyplastic
 • logo-respect-zorggroep
 • logo-sanofi-aventis
 • logo-unilever
 • logo-Valeo
 • logo-NOOSA
 • logo-ICL
 • logo young capital
 • logo Nine