Skip to main content

Gezondheidszorg

Coaching-Albert-schweizer-ziekenhuis“Als dokter en hoofd van een de afdeling intensive care wilde ik niet alleen de afdeling maar ook mezelf als persoon verder ontwikkelen. Ik zocht daarvoor contact met Marijn.”

Als medisch specialist word je opgeleid om inhoudelijk heel sterk te worden, maar de aandacht voor de zogenaamde zachte persoonlijke ontwikkeling en leiderschap is zeer beperkt.


Om hier wel aandacht aan te besteden hebben wij als groep medisch specialisten een team training gehad van Marijn. De training heeft ons inzicht gegeven in hoe wij op dit moment met elkaar samenwerken en hoe dit te verbeteren vooral op het gebied van naar elkaar luisteren en ruimte geven aan je collega. Het resultaat is dat wij als groep effectiever functioneren en dat wij meer gebruik maken van elkaars kwaliteiten.


Als individu heb ik vooral veel aandacht besteed met Marijn aan het onderwerp leiderschap. Doel was om van alleen sturend leiderschap te komen tot meer faciliterend leiderschap. Wat mij steeds bij blijft van mijn individuele trainingen: bepaal als hoofd van een afdeling de richting, maar geeft ruimte aan de mensen op je afdeling. Dan ga je als geheel vooruit.


Marijn zie ik als een zeer deskundig persoon op het gebied van teamtraining, implementeren van nieuwe structuur en cultuur. Als persoonlijk coach voor een medisch specialist kan ik haar van harte aanbevelen.”

Michael Frank , Intensivist Albert Schweizerziekenhuizen

 

Coaching-Respect“Marijn Jansen heb ik leren kennen als een coach en begeleider die zeer goed in staat is om processen te kaderen vanuit de eigen kracht van degenen die gecoacht worden. Zij laat ruimte bij een ander tot zelfexploratie, maar stuurt bij als van de kern wordt afgedwaald. Gebruikt ook ondogmatische en persoonlijke werkwijzen, daagt mensen uit om dicht bij zichzelf te komen. Heeft gevoel voor relativering en humor en stelt zichzelf ook kwetsbaar op waardoor mensen zich veilig en gerespecteerd weten. Ik ervaar haar als consciëntieus in haar aanpak; komt afspraken na en is betrouwbaar. Marijn geeft ook tips en adviezen als tools mee. Kortom een prettig en warm mens, die zich niet met een kluitje in het riet laat sturen”. 

Paul Schoof, Raad van Bestuur Respect Zorggroep Scheveningen

Marijn is een echte professional; tijdens enkele coachingstrajecten heeft ze mij het vertrouwen gegeven mijn gevoelens, gedachten en uitdagingen te benoemen en hiermee aan het werk te gaan. Marijn heeft enorm bijgedragen aan mijn persoonlijke groei, maar ook groei als manager in een zorgorganisatie. Ik kan zelfs zeggen dat mijn directe collega's ook 'gegroeid' zijn door deze coachingstrajecten met mij. 
Het is fijn om met Marijn te werken en hoop dat zeker ook te blijven doen in de komende jaren.

Kevin Berkhof, ICT manager Respect Zorggroep Scheveningen

Coaching-Respect

Ik geef leiding aan 6 afdelingshoofden die ieder voor zich te maken hebben met specifieke knelpunten op hun eigen afdeling en daarnaast met persoonlijke ontwikkelpunten. De hoofden en managers staan voor grote uitdagingen die een fors beroep doen op de onderlinge samenwerking. Binnen de groep afdelingshoofden zijn er nogal verschillen in stijl van leidinggeven. De intensiteit van de onderlinge omgang verschilt per persoon. Kortom, het werd tijd voor een evaluatie van de onderlinge samenwerking.
Voordat de teamdag met Marijn werd georganiseerd, had elk afdelingshoofd met haar al persoonlijke coachinggesprekken. Het accent lag op het in elkaars kracht komen, samenwerking verbeteren en afspraken maken over hoe elkaar te helpen bij het realiseren van persoonlijke ontwikkelpunten. Wat heel goed heeft gewerkt, is dat de gezamenlijke teamdag is vervolgd met persoonlijke coaching van elke leidinggevende, inclusief mijzelf als manager. Dit geeft de gelegenheid om de in gezamenlijkheid gemaakte samenwerkingsafspraken individueel te volgen en te ondersteunen. Het heeft mij als manager opgeleverd dat op veel punten de lucht is opgeklaard omdat de samenwerking is besproken en er afspraken zijn gemaakt, en vastgelegd, over hoe we gebruik maken van elkaars sterke punten. Daarnaast heeft het de groepsvorming onderling verminderd en wordt er meer en beter samengewerkt. Marijn heeft wat mij betreft, en dit hoor ik ook terug bij mijn leidinggevenden, op een integere en uitstekende manier heel respectvol ieder van ons individueel veel meegegeven, wat maakt dat de samenwerking flink is verbeterd en dat we onderling beter kunnen samenwerken. Marijn kwam op het juiste moment ons team versterken! Helemaal top!

Theo Stoffels, Locatiemanager Respect Zorggroep Scheveningen

Farmacie

Coaching-Sanofi-aventis“als team gaan we veel beter, spirit, we durven meer elkaar en anderen aan te spreken, er is veel meer vertrouwen in het team, we spreken ons meer uit, er is ruimte om eerlijk te zijn, we nemen tijd voor elkaar. Dat kost tijd maar levert elke keer veel op”

Teamleden van het marketing team Plavix, Sanofi Aventis