LeiderschapMarijnJansen organisatie

 "We hebben moedige leiders nodig die dapperder zijn en culturen die moediger zijn. Moed werkt aanstekelijk. Voor meer moedig leiderschap en meer moed binnen teams moeten we een cultuur kweken waarin we moedig werk, lastige gesprekken en open hart verwachten." (uit Dare to Lead, B. Brown)

In mijn 20 jarig werken met teams en leidinggevenden heb ik teveel "gepantserd leiderschap" gezien. En daarmee missen we het volle potentieel en plezier van mensen. Organisaties worden steeds meer een plek waar mensen gelukkig willen zijn, zich verbonden willen voelen met elkaar en hun purpose en die van hun organisatie. En dat kan niet zonder moedig verbonden leiderschap. 

Daarom behoor ik dan ook tot de eerste groep in Nederland die getraind is in het gedachtengoed en handvatten uit Dare to Lead van Brene Brown:

"We hebben meer leiders nodig die moedig vanuit hun volle mens zijn leiding kunnen geven en voldoende bewustzijn hebben om dat vanuit hun hart te doen.De mate van collectieve moed in een organisatie voorspelt het best of die organisatie succesvol zal zijn met betrekking tot haar cultuur, het opleiden van leiders en het bereiken van haar missie. 

Moedig zijn is te leren, mits we bereid zijn ons pantser af te leggen en de gedeelde taal, instrumenten en vaardigheden op te pakken die we nodig hebben om te sparren met kwetsbaarheid, vanuit onze waarden te leven, vertrouwen te hebben en weer op te staan."

Ik zet mij al 20 jaar in voor moedig leiderschap, vanuit het hart en vol moed. 

Hoe ik dat doe?
Samen met mijn collega’s, werken we op diverse gebieden:

  • Individuele coaching van leidinggevenden
  • Begeleiding van leiders en hun (management) teams
  • Begeleiding van het Leiderschapstraject "Reis van de Held"


Lees meer over ervaringen van anderen