TeamsMarijnJansen team

 

De prestaties van het team kunnen beter.
Het potentieel van het team kan nog veel beter benut worden.
Hoe kunnen we geklaag en slachtoffergedrag ombuigen in een positieve blik en daadkracht?
Hoe zorgen we voor gezamenlijke focus en energie?
Hoe komt er meer vertrouwen en veiligheid in het team?

Teams: het is mooi als de samenwerking soepel loopt, een team kan heel sterk zijn, maar de kans dat dat gebeurt en ook langere tijd zo blijft, is niet zo groot. Ik werk met alles dat zich binnen een team aandient en om een oplossing vraagt.

“De bundeling van relaties is de levensader van een groep. Je kunt met sterke mensen en zwakke relaties geen goed team bouwen, maar met sterke relaties en gewone mensen wel.” (J. Kramer) 

De Relatie Intelligentie (RQ) bepaalt het succes van teams. Zo eenvoudig en ondertussen zo ingewikkeld, gezien persoolijkheidsstructuren, groepsdynamieken. Alles wat boven en de waterlijn gaande is.

Daarvoor richt ik mij onder andere op de vijf dimensies van een High Performing Team (P. Lencioni). Vijf dimensies die cruciaal zijn voor sterke samenwerking en dus het succes in het team:

lencioni piramide

Dimensie 1: Een open team waarin er vertrouwen is in elkaar en zichzelf
Dimensie 2: Een team dat feedback geeft en de pittige discussies durft te hebben, vanuit vertrouwen en drive
Dimensie 3: De teamleden committeren zich aan elkaar, beslissingen en strategie.
Dimensie 4: Een gefocused en verbonden team dat persoonlijk verantwoordelijkheid neemt voor actie
Dimensie 5: Er is focus op een gezamenlijk resultaat, het behalen van de strategie en doelen van het team

Wat levert de team coaching op?

Ik zie dat teams meer in een gezamenlijke winning mindset komen en dat beoogde resultaten daardoor daadwerkelijk worden behaald. Ieders kwaliteiten en ideeën worden maximaal benut. Op een dieper niveau ontstaat zelfbewustzijn in het team waardoor veranderingen duurzaam zijn.

“I was overwhelmed by the last session - moving on from the first one where we were in a state of  low moral and low motivation to experiencing a lot of positive which were not directly linked to financial succes i.e. purpose, interaction and interhelp." team leden MT Marketing Homecare, Unilever

Is dit wat jouw team nodig heeft? Neem contact met me op om dat te bespreken.

Wil je verder lezen over wat mijn begeleiding en aanpak teams en leidinggevenden heeft opgeleverd?